Ip Man 4: The Finale

Diệp Vấn 4: Hồi Cuối
 • 5
 • 4
 • 102548

Ne Zha: Birth of the Demon Child

Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế
 • 3
 • 0
 • 20685

Triple Threat

Bộ Ba Vệ Sĩ
 • 0
 • 13
 • 30901

The New King Of Comedy

Tân Vua Hài Kịch
 • 0
 • 0
 • 16303

The Wandering Earth

Lưu Lạc Địa Cầu
 • 0
 • 0
 • 15274

Master Z: Ip Man Legacy

Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí
 • 1
 • 0
 • 20714

White Snake

Bạch Xà: Duyên Khởi
 • 6
 • 2
 • 69595

Kung Fu League

Huyền Thoại Kung Fu
 • 0
 • 0
 • 14142

Shadow

Vô Ảnh
 • 2
 • 0
 • 16511

Big Brother

Đại Sư Huynh
 • 0
 • 1
 • 13938

The Meg

Cá Mập Siêu Bạo Chúa
 • 0
 • 0
 • 22588

Detective Dee: The Four Heavenly Kings

Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương
 • 0
 • 0
 • 18826

The Leakers

Tiết Mật Hành Giả
 • 0
 • 0
 • 17017

The Unity of Heroes

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng
 • 0
 • 0
 • 15846
Chatbox