• 28/08/2014

  Ra đời

  Ban đầu chỉ là vì sở thích sưu tầm của cá nhân nên mình đã tạo ra 1 website cho riêng mình với mục đích lưu trữ thôi. Các bạn có thể nhìn lại version đầu tiên tại đây.

 • 28/08/2015

  Version 2

  Version 2 đánh dấu 1 mốc quan trọng khi bùng nổ các tựa game có thể chơi Multiplayer. Các bạn có thể nhìn lại version 2 tại đây.

 • 28/08/2016

  Version 3

  Version 3 bắt đầu hình thành cộng đồng lớn mạnh cho đến ngày hôm nay. Đây có thể nói là mốc lịch sử gặp nhiều biến cố nhất, cũng nhờ những biến cố to lớn đó mình và bạn thân của mình đã có thêm kiến thức về Lập Trình - Bảo mật, nâng tầm lên 1 mức độ cao hơn. Các bạn có thể nhìn lại version 3 tại đây.

 • 28/08/2020

  Version 4

  Tại version này, mình sẽ khắc phục điều mà các version khác chưa làm tốt. Đó là giúp những người mới tránh lỗi CƠ BẢN triệt để. "KHÔNG BỎ RƠI 1 AI"

Chatbox